Macau
Malaysia
Mongolia Ice Hockey Mongolia
New Zealand New Zealand Ice Hockey
North Korea Ice Hockey North Korea
Oman Ice Hockey Oman
Philippines Ice Hockey Philippines
Qatar Ice Hockey Qatar
Saudi Arabia
Singapore Ice Hockey Singapore
South Korea Ice Hockey South Korea
Thailand Ice Hockey Thailand
Turkmenistan Ice Hockey Turkmenistan
U.A.E Ice Hockey UAE
Uzbekistan Ice Hockey Uzbekistan